Piotr: 577 122 455 | Tomasz: 577 533 011 | Robert: 577 644 122

poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00

Odkrywaj świat wirtualnej rzeczywistości
i edukacyjne możliwości ClassVR

Treści wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości dostosowane do programu nauczania

Angażowanie zasobów rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej

ClassVR to otwarta platforma, wspierająca wirtualne i rozszerzone treści programowe, a także umożliwiająca uczniom i nauczycielom tworzenie, przesyłanie i udostępnianie własnych treści, tworząc wspólną społeczność globalnych zasobów edukacyjnych.

Portal ClassVR zapewnia dostęp do ogromnej biblioteki poprawnych pedagogicznie , dostosowanych do programu nauczania i angażujących treści VR i AR, a także dostępnych do pobrania, ustrukturyzowanych planów lekcji, przewodników i arkuszy roboczych, które pomogą pobudzić wyobraźnię uczniów. Portal zapewnia również dostęp do naszej społeczności treści tworzonych i udostępnianych przez nauczycieli na całym świecie, a także ekscytującą współpracę partnerską ze świetnymi wydawcami treści edukacyjnych VR i AR.

Zasoby edukacyjne wirtualnej rzeczywistości

Portal ClassVR jest pełen wciągających, angażujących treści i zapewnia łatwy sposób na znalezienie wspaniałych, dostosowanych do programu nauczania zasobów edukacyjnych wirtualnej rzeczywistości. Możesz go przeszukiwać według przedmiotu szkolnego, tematu, a nawet słowa kluczowego i znajdziesz w ten sposób  gotowe kolekcje lub indywidualne zasoby, aby zbudować swoją własną lekcję.

Rzeczywistość rozszerzona w goglach ClassVR

ClassVR oferuje również unikalne doświadczenie rozszerzonej rzeczywistości dzięki oprogramowaniu ARC (Augmented Reality Classroom). Oprogramowanie wykorzystuje przednią kamerę o wysokiej rozdzielczości, aby ożywić drukowane materiały i pokazać animowaną wizualizację 3D na podstawie treści z wydrukowanej strony.

Sceny dla ClassVr do eksploracji i nauki

Wejdź do wirtualnych światów i środowisk dzięki naszym scenom do eksploracji, które umożliwiają uczniom poruszania się  i pełne zanurzenie  podczas nauki i badań. ClassVR posiada wiele gotowych scen, które mogą być dostosowane do potrzeb prowadzącego lekcję. Istnieje również możliwoścć stworzenia swoich własnych światów.

Copyright 2022 Aktin.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone