Piotr: 577 122 455 | Tomasz: 577 533 011 | Robert: 577 644 122

poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00

Potężne raportowanie
i Narzędzia oceny dla nauczycieli

Jedno proste miejsce do zarządzania
i raportowania postępów uczniów

Kompletny Panel nauczyciela

Znajdź wszystko, czego potrzebujesz na jednej, prostej w użyciu stronie internetowej. Z głównego pulpitu nauczyciela możesz uzyskać dostęp do szeregu informacji, w tym liczby dostępnych dla uczniów „biletów do parku”, kto jest obecnie zapisany do Twojej klasy, podsumowania postępów uczniów w parku oraz linki do bardziej szczegółowych raportów i informacji na temat progresji parkowej dla każdego ucznia z osobna.

Dzięki prostym, logicznym tabelom jako nauczyciele możesz zagłębić się w dowolny aspekt oceniania i przeglądać wyniki poszczególnych uczniów lub mieć szerszy wgląd w postępy swojej klasy. Możesz także zarządzać swoim kontem z pulpitu nawigacyjnego, a nawet zapraszać innych nauczycieli do swojej szkoły lub klasy.

Uproszczone zarządzanie uczniami

Szybko rozpocznij pracę dzięki prostemu i łatwemu w użyciu interfejsowi zarządzania uczniami.

Dodawaj i usuwaj uczniów pojedynczo lub przesyłaj ich zbiorczo z pliku. Uczniów można dodawać do systemu z adresami e-mail lub bez nich, a nauczyciele mogą łatwo tworzyć proste loginy dla młodszych uczniów. Studenci przenoszą zajęcia? Nie ma problemu, łatwo jest przenosić uczniów między nauczycielami w bezpieczny sposób.

Potężny postęp i Raportowanie osiągnięć

Aby upewnić się, że Twoi uczniowie są na dobrej drodze i jak najlepiej wykorzystali każdą lekcję, Świat Avantis monitoruje postępy uczniów w każdej strefie i na każdeej scenie nauki, zapewniając widoczność tych postępów zarówno uczniowi, jak i nauczycielowi.

Kompleksowe raporty dla nauczycieli zapewniają wgląd w postępy poszczególnych uczniów, w tym wyniki w quizach, czas poświęcony na pytania oraz możliwość przeglądania i oceniania zarówno przesłanych plików jak i dłuższych form wypowiedzi, takich jak eseje.

Dodatkowo, postępy całej klasy można monitorować w każdym regionie, wyświetlając, jak daleko posunął się każdy uczeń w klasie w samym regionie. Przesłane quizy, eseje lub inne zestawy ćwiczeń, można eksportować do zewnętrznych narzędzi do śledzenia ocen, co upraszcza proces oceny i dostarcza istotnych danych dotyczących oceny.

Copyright 2022 Aktin.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone